Protokoll


Öckerö Norra Ö Råd

Hej!


Bifogar svar på den sista frågan.


Frågor Öckerö öråd.


Ambulansverksamheten. Håller man på att ändra riktlinjerna hur

Öckeröambulansen kan användas även i Göteborg.

Har pratat med ambulanspersonalen på Öckerö som inte känner till att det

skulle vara ändrade direktiv. Avvaktar också svar från SU styrelse som jag

återkommer med.Med vänliga hälsningar


Arne Lernhag

Ordförande Kommunstyrelsen

Öckerö kommun


Hej!


Efter lång tid har jag äntligen fått besked från en styrelseledamot i SU om

att det inte finns några planerade förändringar på vår ambulans.


Med vänliga hälsningar


Arne Lernhag

Ordförande Kommunstyrelsen

Öckerö kommun


Hej!


Här kommer svaret på ytterligare en fråga. Återstår frågan om

ambulansverksamheten som jag skickat vidare till vår representant i

Sahlgrenskas styrelse. Avvaktar hans svar.


Ambulansverksamheten. Håller man på att ändra riktlinjerna hur

Öckeröambulansen kan användas även i Göteborg.


Regnskydd över elevernas cyklar saknas vid Kompassenskolan. Jag kontaktar

ÖBO för att se om det går att lösa. Återkommer i frågan.

Det finns idag inga regnskydd över elevers cyklar på någon av skolorna. ÖBO

anser dock att detta är en bra idé så man kommer att se över vad man kan

göra.Med vänliga hälsningar


Arne Lernhag

Ordförande Kommunstyrelsen

Öckerö kommun

Hej!


Efter lång tid har jag äntligen fått besked från en styrelseledamot i SU om

att det inte finns några planerade förändringar på vår ambulans.


Med vänliga hälsningar


Arne Lernhag

Ordförande Kommunstyrelsen

Öckerö kommun


Hej!


Bifogar en delrapport. Jag saknar svar på två av frågorna som jag

återkommer med svar på.


Hjällviks hållplats. Skall den flyttas till Norgårdsvägen när cykelbanan

där är klar och när kommer detta att ske i så fall? Kommer att flyttas på

eller i anslutning till Norgårdsvägen när cykelbanan är klar.


Ambulansverksamheten. Håller man på att ändra riktlinjerna hur

Öckeröambulansen kan användas även i Göteborg.


Trottoar saknas/är dålig vid Bratteberg på Skolvägen. Hanteras i projektet

Brettebergsskolan säker skolväg.


Regnskydd över elevernas cyklar saknas vid Kompassenskolan. Jag kontaktar

ÖBO för att se om det går att lösa. Återkommer i frågan.


Trottoar Hockeyvägen hastighetsbegränsning. Hanteras i trafiksäkertsplanen

där den kommer att prioritetssättas. Som det ser ut nu så hamnar den högt

upp.


Skyltning Göstahallen. Problem att besökare svänger i på Hockeyvägen

istället och belastar den vägen i onödan. Kommunen kommer att skylta detta

inom kort.


Vägen Hjällvik-Hummerviken. Mycket dåligt skick. Finns den med i

asfalteringsplanen? Vi utreder om det är kommunens skyldighet att

underhålla vägen. Återkommer i en total översyn om ansvaret för vägarna i

Öckerö kommun.


Med vänliga hälsningar


Arne Lernhag

Ordförande Kommunstyrelsen

Öckerö kommun


Nibh sapien amet taciti lorem magna sodales quia